00-04-20           

STANDARDDÄCK

Då Yokohama hoppat av, har SSK beslutat den 19.4 att vi skall åka
Toyo som är ett standardäck.

Denna information kommer att gå ut efter påsk till alla.

Uppdraget att leta efter alternativ har för 14 dagar sedan gått till
K.H. Motorsport och det har visat sig, att Pirelli inte kan leverera
med så kort framförhållning. Toyo kan leverera ett racingdäck
i juni, men då är säsongen redan igång. Därför bestämde SSK
att vi skall köra på ett standarddäck.

Enligt obekräftade uppgifter fick SSK reda på hur det låg till med 
Yokohama redan vid årsskiftet men har inte agerat och informerat 
oss i tid.

Vi har försökt att få deltagarregister från SSK, men SSK tycker
inte det finns anledning till att vi har kontakt med varandra under
säsongerna utan det räcker med den så kallade enketen som SSK
skickar ut. Denna enket existerar inte utan i ett av breven står det
att man skall skicka in önskemål om regelförrändringar inför 2001.

Då förarföreningar inte ses med positiva ögon har det inte bildats
någon i Yokohama Cup. Vi har framfört synpunkter till den "officiella"
förarföreningen om våra önskemål, utan resultat.

Vi kommer inte att gå ett antal steg tillbaka från racingdäck till
standarddäck. Därför ingen start i Kamasa Tool Cup 2000 om
det blir standarddäck som gäller.

Vi håller nu på med att ta fram kontakter så vi skulle kunna få
Yokohamadäck för säsongen och vi återkommer så snart vi
kan.

P.S Se vad 68 förare tycker om Toyo standarddäck i långlopp.

 

Gå in i gästboken och skriv vad du tycker !