SKÄRPTA SÄKERHETSKRAV FRÅN 2000-01-01
 
 

BÄLTEN OCH STOLAR - Fr.o.m 00.01.01 skall samtliga bilar vara utrustade med
FIA-godkända tävlingsstolar och säkerhetsbälten enligt nedanstående sportgrensvisa
uppdelning.

Racing: Samtliga klasser förutom bilar i Clubmens formula där bara bälteskrav gäller
för alla. Vad gällerstolar så finns det inte möjlighet att p.g.a. utrymmesbrist montera
FIA-homoligiserade stolar. Dessa bilar skall överensstämma med regleran angivna i
tekniska reglementet.

För formelbilar gäller också bara bälteskraven och avseende stol skall respektive klassregler
gälla.

DESSA SKÄRPTA KRAV ÄR OBLIGATORISKA FÖR SAMTLIGA BILAR I SSK-SERIEN
UNDAGET CLUBMENS FORMULA.

Ålderskravet max 5 år har definierats så att gamla bälten/stolar utan åldersmarkering
på FIA-lappen betraktas som tillverkade 1999.

De som har max-tid indikerat på märkningen och som är max tidigare än 2003.12.31
gäller alltså till samma datum, ( d.v.s t.o.m. 31 december 2003 )
 
 

SKYDDSBURAR

SBF har beslutat att införa skärpta minimikrav för skyddsburar. Dessa minimikrav är
obligatoriskt för nybyggda bilar fr.o.m. 1 januari 2000.
Dessutom är det rekommendation för övriga bilar för närvarande, men kommer att vara
obligatoriskt fr.o.m. 1 januari 2003.

Kraven är enligt något av nedanstående alternativ se bilderna 1,2,3.
Undantag gäller för klasserna Ekonomi, Volvo Original Cup samt Klassiska Rallycupen.
I andra klasser där man använder bilar som också omfattas av vägtrafikförordningen d.v.s. är
registrerade, besiktade av Bilprovningen och används på allmän väg när det inte är tävling,
gäller också undantag för nya skyddsburs regler. Dessa bilar skall följa respektive
klassreglementes regler.

Det rör som är markerat med (A) i bilderna kan i sin övre infästning flyttas i höjdled på
främre bågen så att ett minimimått på 100 mm finns mellan ratten och röret. Detta betyder att
rörets övre infästningen inte behöver monteras i knutpunkten som visas på bilderna men nedre
infästningen skall alltid finnas vid nedre knutpunkten. Röret får även vara böjt efter
kupéutrymmets form.
De främre stag som ansluter buren till fjäderbenstornen behöver inte monteras, om bilen
saknar fjäderbenstorn.